2000

Manus: 'Bølle-Bob'.

Dansk Teaterforlag Det oprindelige teatermanuskript i en lidt forenklet udgave beregnet til amatørforestillinger og skolekomedier. I denne udgave har Bølle-Bob været opført flere hundrede gange overalt i landet.

www.danteater.dk

© Gunnar Geertsen og Forlaget BØDKER - Torpsgade 13 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 56 87 88